OPERA2DAY

Leden Raad van Toezicht

OPERA2DAY zoekt Leden Raad van Toezicht | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 25-08-2019

 

OPERA2DAY maakt opera voor een publiek van nu. Spannende voorstellingen van dit opera- en muziektheatergezelschap vinden al meer dan tien jaar hun weg vanuit thuisstad Den Haag naar de grote theaters in het land. Daarbij verbindt het gezelschap enthousiasme voor de traditie van opera aan een inbedding ervan in de huidige omgeving en tijd (‘2day’).

OPERA2DAY is een projectorganisatie en maakt jaarlijks een grote productie met een tournee door Nederland en België. Daarnaast maakt het gezelschap ook operaprojecten op locatie en grote of kleinschalige coproducties. Naast hoogwaardige artistieke doelen is een belangrijke plaats weggelegd voor participatie en educatie. Zo wil OPERA2DAY de harten van een breed publiek winnen voor het genre opera met recente voorstellingen als Hamlet, Carmina Burana, Amadeus en Vivaldi–Dangerous Liaisons. Het gezelschap werkt samen met partners als de Nederlandse Bachvereniging, New European Ensemble, De Dutch Don’t Dance Division, Festival Classique, het Nationale Theater, de Theateralliantie en Scapino Ballet Rotterdam. OPERA2DAY wordt in binnen- en buitenland geprezen en speelt voor veelal uitverkochte zalen.

Vanaf september 2019 zoekt OPERA2DAY

twee Leden Raad van Toezicht
 

OPERA2DAY is een stichting met een driekoppig bestuur dat tevens de directie vormt en verantwoordelijk is voor de artistieke, muzikale en zakelijke leiding. Door het beëindigen van de voorgeschreven termijnen van twee leden van de RvT heeft OPERA2DAY plaats voor nieuwe mensen.

De stichting zoekt naar leden met (een combinatie van)

 • Ervaring, kennis en een relevant netwerk binnen het bedrijfsleven.
 • Inzicht in financiële vraagstukken.
 • Kennis en ervaring op het juridische vlak.
 • Maatschappelijke betrokkenheid en inzicht over diversiteit in de culturele wereld.

Werkwijze

De Raad van Toezicht van OPERA2DAY houdt toezicht op het beleid van het bestuur / directie en op de algemene gang van zaken in de organisatie. Verder fungeert de Raad van Toezicht als klankbord en adviseur – een relatie die gebaseerd is op wederzijds vertrouwen en respect. De Raad van Toezicht en bestuur / directie vergaderen minimaal vier keer per jaar. De Raad van Toezicht werkt conform de Governance Code Cultuur. De Stichting hanteert tevens de Code Culturele Diversiteit, mede in de keuze van de leden voor de Raad van Toezicht. De leden van de Raad van Toezicht zijn geen lid van een directie, bestuur of toezichthoudend orgaan van een instelling die eenzelfde of een gelijksoortig doel heeft als de stichting.

Samenstelling

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf tot zeven leden, onder wie de voorzitter. De leden worden benoemd voor een termijn van drie jaar en zijn herbenoembaar voor twee extra termijnen. De Raad van Toezicht ontleent haar kracht aan een combinatie van ervaring, deskundigheid en onafhankelijkheid van de leden.
OPERA2DAY maakt voorstellingen voor iedereen. Daarom willen wij graag ook binnen onze gelederen gelijkheid en diversiteit bevorderen. Wij nodigen allen die op basis van het bovenstaande in aanmerking komen van harte uit te reageren.

Belangrijke overwegingen voor de benoeming van nieuwe leden

 • Affiniteit met opera in het algemeen en de manier van werken van OPERA2DAY in het bijzonder.
 • Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring; evenwicht in actieve betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan de organisatie stellen en het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over de voorgelegde zaken.
 • Het vermogen en de instelling om als klankbord te fungeren voor bestuur / directie.
 • Het vermogen en de instelling om het beleid van de stichting en het functioneren van bestuur/directie te toetsen.
 • Spreiding van achtergrond, deskundigheid en disciplines, waarbij met name gedacht wordt aan vakinhoudelijke, financieel-economische en juridische achtergronden en een netwerk in het bedrijfsleven.
 • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband te kunnen uitoefenen vanuit een onafhankelijke en kritische houding ten opzichte van elkaar en het bestuur/de directie.
 • De bereidheid om het eigen netwerk in te zetten in het belang van de stichting.

OPERA2DAY stelt het op prijs om gewezen te worden op geschikte kandidaten.

U kunt uw belangstelling kenbaar maken tot 25 augustus 2019 door schriftelijk te reageren: Stichting OPERA2DAY, ter attentie van Alice Gubler: alice.gubler@opera2day.nl (door de zomerstop worden mails die na 25 juli 2019 gestuurd worden pas na 25 augustus 2019 beantwoord).

Office Manager

OPERA2DAY zoekt een Office Manager voor gemiddeld 24 uur per week | Sluitingsdatum: 25-08-2019

OPERA2DAY maakt opera voor een publiek van nu. Spannende voorstellingen van dit opera- en muziektheatergezelschap vinden al meer dan tien jaar hun weg vanuit thuisstad Den Haag naar de grote theaters in het land. Daarbij verbindt het gezelschap enthousiasme voor de traditie van opera aan een inbedding ervan in de huidige omgeving en tijd (‘2day’).

OPERA2DAY is een projectorganisatie en maakt jaarlijks een grote productie met een tournee door Nederland en België. Daarnaast maakt het gezelschap ook operaprojecten op locatie en grote of kleinschalige coproducties. Naast hoogwaardige artistieke doelen is een belangrijke plaats weggelegd voor participatie en educatie. Zo wil OPERA2DAY de harten van een breed publiek winnen voor het genre opera met recente voorstellingen als Hamlet, Carmina Burana, Amadeus en Vivaldi–Dangerous Liaisons. Het gezelschap werkt samen met partners als de Nederlandse Bachvereniging, New European Ensemble, De Dutch Don’t Dance Division, Festival Classique, het Nationale Theater, de Theateralliantie en Scapino Ballet Rotterdam. OPERA2DAY wordt in binnen- en buitenland geprezen en speelt voor veelal uitverkochte zalen.

Met ingang van september 2019 zoekt OPERA2DAY een zelfstandige

Office Manager

gemiddeld 24 uur per week

Voel je je thuis in de hectiek van de podiumkunsten? Houd je van cultuur, theater, opera? Ben je een goedgehumeurde collega die graag overzicht houdt over de vele verschillende onderdelen van deze functie? Kun je bovendien snel schakelen? Dan ben jij onze spin in het web die niet alleen de gevarieerde werkzaamheden ondersteunt, maar ook proactief en zelfstandig diverse taken beheert en uitvoert.

Taken

 • Algemene ondersteuning directie en eerste aanspreekpunt voor algemene vragen.
 • Administratieve werkzaamheden, zoals het verzorgen van contracten voor artiesten en projectmedewerkers (op basis van bestaande formats) en de tijdige ondertekening daarvan.
 • Aanvragen visa en andere vergunningen (in samenwerking met de financieel manager).
 • Actief relatiebeheer van onze vrienden en sponsoren: aanspreekpunt, planning en uitvoering communicatie, uitnodigingen versturen, afspraken regelen, bijhouden financiële en andere afspraken. Meedenken over beleid op dit gebied en (mede)uitvoeren van activiteiten, zoals speciale ontvangsten.
 • Ondersteuning bij lopende producties, onder andere op het gebied van huisvesting artiesten, mensen afhalen of ontvangen, ondersteuning bij administratie et cetera.
 • Het samenstellen van uitnodigingenlijsten voor premières en andere speciale evenementen en versturen uitnodigingen, bijhouden aanmeldingen et cetera.
 • Kantoorzaken beheren, zoals materiaalbezorging, schoonmaak organiseren, vakantieplanningen maken, kopiëren van materiaal, bladmuziek versturen et cetera.

Vereisten

 • Relevante opleiding en ervaring. Ervaring in de culturele sector is fijn, maar niet noodzakelijk. Feeling met ons werkveld wél!
 • In staat tot makkelijk schakelen tussen de verschillende taken en het behouden van overzicht en rust.
 • Zeer ervaren en handig in werken met office pakket, databases, dropbox en dergelijke. Ook het vormgeven van documenten en het bewerken van pdf’s is geen probleem. Bij voorkeur ook ervaring in het werken met en opzetten van databases.
 • Kan schriftelijk en mondeling op gevorderd niveau communiceren in het Nederlands en Engels, beheersing van meer talen is een pre.
 • Houdt van werken in een team, en kan zowel zelfstandig onderdelen van het werk beheren en activiteiten verrichten als ook ondersteunende werkzaamheden uitvoeren.
 • Uiteraard ben je nauwkeurig, beschik je over een ‘hands on’ mentaliteit en goede ‘people skills’!

Praktisch

OPERA2DAY werkt projectmatig. Een groot deel van het team wordt iedere keer opnieuw samengesteld en de meeste medewerkers zijn zzp’er. Ook jij bent een zzp’er en gemiddeld 24 uur per week inzetbaar. Op woensdagen werkt het hele team op kantoor, de andere werkdagen zijn flexibel.

De vergoeding is afhankelijk van leeftijd en ervaring.

De opdracht wordt in principe verleend voor één jaar met optie tot een vervolgopdracht.

OPERA2DAY maakt voorstellingen voor iedereen. Daarom willen wij graag ook binnen onze gelederen gelijkheid en diversiteit bevorderen. Wij nodigen allen die op basis van het bovenstaande in aanmerking komen van harte uit te reageren.

Je kunt je belangstelling kenbaar maken tot 25 augustus 2019, door schriftelijk te reageren: Stichting OPERA2DAY, ter attentie van Alice Gubler, algemeen directeur: alice.gubler@opera2day.nl (door de zomerstop worden e-mails die na 25  juli 2019 gestuurd worden pas na 20 augustus 2019 weer beantwoord). We willen de sollicitatiegesprekken houden in de week van 2 september 2019.

 • '

  'De ene spraakmakende voorstelling na de andere'

  '
 • Theaterkrant