OPERA2DAY

Privacyverklaring van de Stichting OPERA2DAY

Algemeen

Dit is een privacyverklaring van de Stichting OPERA2DAY, kortweg OPERA2DAY. Wij hechten belang aan uw privacy en we willen helder zijn over hoe we met uw (persoons)gegevens omgaan. Dit gebeurt uiteraard conform de wettelijke eisen, in het bijzonder die van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Op deze pagina leest u daar meer over.

Wie zijn wij?

De Stichting OPERA2DAY is een opera- en muziektheatergezelschap gevestigd in Den Haag en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27306837.

Als u gebruik maakt van de website van OPERA2DAY en de producten en diensten die daarop te vinden zijn, dan laat u gegevens bij ons achter. Bovendien laat de website een aantal soorten cookies op uw computer achter. Die worden gebruikt om de website beter te laten werken op uw apparaat. Hieronder kunt u lezen welke gegevens OPERA2DAY kan verzamelen, waarom we dat doen en wat we met die gegevens kunnen doen. Ook kunt u lezen welke cookies we gebruiken en waarom. Dit statement gaat over onze hele website: het geldt dus voor bezoekers, maar bijvoorbeeld ook als u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief.

Cookies

Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op uw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende uw gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde 'cookies'. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst. U kunt het gebruik van 'cookies' via de instellingen van uw browser uitschakelen. Dit leidt echter tot een minder goede werking van deze website. Ook derde partijen kunnen cookies plaatsen en internetgedrag volgen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van Vimeo.

Wat voor gegevens verzamelen we?

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn is het soms noodzakelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten weten en/of verwerken. Persoonsgegevens die bij ons bekend zijn, worden door ons gebruikt en verwerkt in overeenstemming met de AVG.

Het gaat om drie soorten gegevens:

• Wanneer u onze website bezoekt worden bepaalde gegevens, zoals uw IP-adres, de duur van uw bezoek en welke pagina’s u heeft bezocht, vastgelegd. Daarvoor maken we gebruik van Google Analytics dat hiervoor gebruik maakt van zgn. ‘cookies’. We gebruiken deze gegevens alleen om onze website te verbeteren. Indien Google hier wettelijk toe wordt verplicht kan zij deze gegevens aan derden verschaffen. In beginsel zijn deze gegevens anoniem, maar via uw Internet Service Provider (ISP) zijn deze mogelijk te koppelen aan uw persoonsgegevens.

• Contact persoonsgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoon, e-mailadres, andere contactgegevens.

Wanneer u via onze website, per mail, telefonisch of anderszins contact met ons opneemt, gaan we er vanuit dat we de door u verstrekte (persoons)gegevens (bijvoorbeeld uw naam en contactgegevens) mogen verwerken wanneer hiertoe in het kader van onze werkzaamheden aanleiding is (bijvoorbeeld wanneer u interesse heeft in, of deel wilt nemen aan, een van onze projecten).

• Persoonsgegevens noodzakelijk voor een meer zakelijke overeenkomst. Ook dit zijn gewone persoonsgegevens. Dit kan zijn als u bijvoorbeeld voor een project werkzaam bent voor OPERA2DAY via een contract, u Vriend bent/wordt van OPERA2DAY, of wanneer u zakelijk partner wordt en er persoonsgegevens nodig zijn.

Wat doen we met uw (persoons)gegevens?

We gebruiken deze gegevens voor verschillende doeleinden. Daarnaast kunnen we, wanneer we menen dat dit passend is, uw contactgegevens gebruiken om u informatie te sturen of te vragen over relevante activiteiten of projecten. Informatie sturen kan bijvoorbeeld via een elektronische nieuwsbrief. In vrijwel alle gevallen bieden we u daarbij een eenvoudige mogelijkheid om u uit te schrijven. Alleen wanneer u een actieve deelnemer bent aan een van onze projecten kunt u zich gedurende de projectperiode niet uitschrijven voor relevante e-mails. OPERA2DAY gebruikt uw gegevens voor: 

  • Het sturen van een nieuwsbrief
  • U te kunnen bellen of e-mailen om u op de hoogte te houden en persoonlijk te informeren
  • Het analyseren van uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Wanneer delen we uw gegevens met derde partijen?

We delen uw gegevens niet zonder u voorafgaande toestemming met externe partijen, behalve in de volgende gevallen:

• Wanneer een externe dienstverlener in opdracht van ons een deel van onze bedrijfsactiviteiten uitvoert, kunnen we uw (persoons)gegevens met deze partij delen. Het is mogelijk dat als gevolg daarvan uw gegevens worden opgeslagen op servers buiten de EU. In dat geval voldoen deze servers altijd aan de strenge EU privacyrichtlijn (bijvoorbeeld via de EU-US privacyschild-overeenkomst). We vergewissen ons er ook van dat deze dienstverlener een sterk veiligheidsbeleid hanteert. Waar nodig zullen we met deze dienstverlener een verwerkersovereenkomst aangaan zoals voorgeschreven in de AVG. Momenteel heeft OPERA2DAY een verwerkingsovereenkomst met de volgende partijen: 

The Rocket Science Group LLC d/b/a/ Mailchimp (Data Processing Addendum) LLC 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Verenigde Staten Voor het verzenden en optimaliseren van de nieuwsbrief met informatie over OPERA2DAY gebruikt mailchimp cookies, unieke identificatiegegevens, webbakens en gelijksoortige tracking technologiën.   

Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 Verenigde Staten Voor het analyseren en optimaliseren van het gebruik van de website opera2day.nl 

• Wanneer we wettelijk verplicht zijn uw gegevens te verstrekken.

• Wanneer we menen dat dit passend is in relatie tot het doel waartoe u ons de gegevens hebt verstrekt, kunnen we (in individuele gevallen) uw naam en/of contactgegevens (bijvoorbeeld uw emailadres of telefoonnummer) delen met vertrouwde derde partijen, maar nooit voor marketingdoeleinden. 

Geautomatiseerde besluitvorming

OPERA2DAY neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Voor- en achternaam - 2 jaar Personaliseren van nieuwsbrief
E-mailadres voor nieuwsbrieven bewaren we totdat u zich uitschrijft. Daarna staat uw adres nog maximaal 12 maanden in ons bestand.
IP-adres - 24 maanden - Voor het volgen van interactie met onze website en nieuwsbrief
Gegevens over uw activiteiten op onze website - 24 maanden voor het analyseren en verbeteren functionaliteit van de website
Internetbrowser en apparaat type - 12 maanden voor het analyseren en verbeteren functionaliteit van de website

Jonger dan 16 jaar?

Als u minderjarig bent, dus jonger dan 16 jaar, dan mag u alleen toestemming geven voor het verwerken van uw persoonsgegevens met toestemming van een van je ouders of wettelijke voogd. Het is dan belangrijk dat uw ouder(s) of uw voogd dit statement leest. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die u hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die u bij ons achterlaat, zoals het recht om u te verzetten tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van uw gegevens.

Wanneer verwijderen we uw (persoons)gegevens?

Wanneer u niet langer gebruik maakt van onze diensten en er geen goede reden is om uw gegevens te bewaren zullen we uw gegevens binnen gepaste tijd verwijderen. Dit kan direct zijn (bijvoorbeeld wanneer u zich uitschrijft voor een nieuwsbrief), maar er kan ook langere tijd overheen gaan (bijvoorbeeld wanneer we een bewaarplicht hebben, zoals in het geval dat we financiële transacties met u zijn aangegaan).

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Heeft u nog vragen over ons privacybeleid?

Stuur dan een email naar info@opera2day.nl. Ook wanneer u vragen heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen of wilt laten verwijderen, kunt u dit emailadres gebruiken.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw gegevens, neem dan ook contact met ons op via info@opera2day.nl. Mocht u er met ons onverwacht niet uitkomen, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de relevante privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

  • '

    OPERA2DAY, once again, has contrived a brilliant new opera

    '
  • Arts Talk Magazine
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Check hier onze privacyverklaring.
Accepteer Weiger