OPERA2DAY

woensdag 24 januari 2018

Achtergrond-artikelen bij Hamlet

Achtergrond-artikelen bij Hamlet

De Romantische traditie in wasrollen en 78-toerenplaten: een historisch geïnspireerde 'Hamlet'

In Dr. Miracle’s last illusion, OPERA2DAY’s vorige productie, speelden de musici opvallend vrij. Het was geen gril, maar een bewuste keus. Dirigent Hernán Schvartzman en Emlyn Stam, artistiek leider van het New European Ensemble, wilden musiceren in de stijl van hun collega’s van ruim een eeuw terug; die veroorloofden zich meer vrijheden dan nu gebruikelijk is. Deze aanpak wordt voortgezet bij 'Hamlet'. Om de muziek historisch geïnformeerd uit te kunnen voeren, hebben Hernán en Emlyn uitgebreid geluisterd naar oude opnames. De aanpak van New European Ensemble en OPERA2DAY mag pionierswerk genoemd worden, met Hamlet als eerste pièce de résistance. Lees hier meer.


Van 'grand opéra' naar 'opéra noir': de filmische aanpak van 'Hamlet'

Film noir en nouvelle vague waren voor de enscenering van Hamlet belangrijke inspiratiebronnen. De vormgeving van de productie is door deze filmgenres sterk bepaald. Het medium film speelt in de voorstelling bovendien een sleutelrol. Regisseur Serge van Veggel en cineaste Margo Onnes werken samen en lichten hun aanpak toe.


Vive Hamlet!: Eerherstel voor meesterwerk Ambroise Thomas

Wat motiveerde OPERA2DAY om Hamlet op de planken te brengen? Hoe pakt OPERA2DAY de uitvoering van deze ‘grand opéra’ aan? Welk verhaal vertelt de voorstelling? Artistiek leider Serge van Veggel licht toe hoe de nieuwe productie van Hamlet tot stand is gekomen, bijna 100 jaar nadat deze opera voor het laatst in Den Haag was te zien. Lees meer.


Grandeur et décadence: een eeuw Théâtre Français in vogelvlucht

Ooit stond de Koninklijke Schouwburg – de uitvalsbasis van OPERA2DAY – op het netvlies van iedere operaliefhebber in Nederland. Het was het grootste operahuis in het land en in weinig steden in Europa kon je zoveel Franse opera’s bewonderen als in Den Haag. Die prominente positie dankte de Schouwburg aan het Théâtre Français de la Haye. Dat gezelschap bracht – van 1804 tot 1919 – aan het Korte Voorhout per week minimaal drie verschillende opera’s op het podium. Lees hier meer.

  • '

    'OPERA2DAY bewees opnieuw dat men rekening moet houden met dit Haagse opera-bedrijf, dat vanuit traditie de ene sensationele voorstelling na de andere realiseert'

    '
  • Theaterkrant